• LOST IN TRANSLATION? DONT WORRY? TRANSLATION COMING UP..TO BE CONTINUED…

  • FORSTÅR DU IKKE SVENSK? BARE ROLIG, OVERSÆTTELSE FØLGER…

MICO PROJEKTET
M
usic and Imagery in Child Oncology

Musikberättelser/musiklyssning och visualisering för att reducera biverkningar av cytostatikabehandling hos barn och unga

 

Ett skandinaviskt forskningsprojekt som undersöker hur musik kan lindra och stärka…

 

Forskningsprojektet är det första av sitt slag i världen och föregår på fem universitetssjukhus i Danmark, Norge och Sverige (Aarhus, Köpenhamn, Oslo, Tromsø och Lund). I MICO-projektet undersöker vi om musikterapi kan reducera illamående, kräkningar och andra biverkningar av kemoterapi. Utöver det utreder vi hur deltagarna upplever musikterapin och vilken betydelse den har för deltagarna i deras sjukdomsförlopp, däribland huruvida musikterapin kan stärka barnens inre mentala resurser och psykologisk resiliens, dvs. förmågan att hantera stress och utmaningar, i detta sammanhäng pga. sjukdom och behandling.