Index

Musikfortællinger på afdelingen2.jpeg

Forskningsprojekt:
Musikberättelser för barn och unga i cytostatikabehandling

MICO, Music and Imagery in Child Oncology, är ett skandinaviskt forskningsprojekt, med syfte att undersöka receptiv musikterapi som ett effektivt, icke-medicinskt supplement till att reducera biverkningar av cytostatikabehandling hos barn i åldern 7-17 år i cancerbehandling.

gim bild.png

Musikpsykoterapi
Guided Imagery and Music (GIM)

En receptiv musikpsykoterapimetod som bygger på den klassiska musikens förmåga att väcka minnen, fantasibilder, känslor och kroppsliga reaktioner. Dessa upplevelser utgör navet i det terapeutiska förändringsarbetet i kombination med samtal.

first day 24.10.18.jpg

Ljusgårdens Musik

Ljusgårdens Musik är ett pilotprojekt, som undersöker användningen av miljömusikterapi på Barn och Ungdomssjukhuset i Lund (BUS).
I samarbete med Lekterapin på BUS och under handledning av Musikterapeut Andrew Rossetti, The Louis Armstrong Center for Music and Medicine, NY. Välkommen att vara med i Ljusgården onsdagar kl 11-12 i Ljusgården.


thumb_IMG_4487_1024%252Bkopi.jpg
MISU0276.jpg
pic digital release .jpg

Musik & Mindfulness för sjukvårdspersonal

På børneonkologisk avdelning på Rigshospitalet i København blev musikterapeut Catharina Messel bett om att utveckla ett verktyg för att motverka arbetsrelaterat stress hos personalen- ett ständigt ökande problem i dansk hälsovård. Svaret blev Metoden Musik & Mindfulness med aktiv musiklytning og visualisering. I ett fint samarbete komponerade jag musik till Catharinas texter. Just nu pågår en utvärdering av projektet. Mera information följer.

Musikföreställningen
”VARA HÄR”

”Vara här” är en musikalisk föreställning där dans, call respons, sång och lek, betonar värdet av att både lyssna på och samtala med varandra. De nyskrivna sångerna blandas med korta berättelser där vi berör olika teman om hur vi genom att ”vara här” – i rytm, harmoni och spänningar – kan visa respekt för varandra. Musiken är en unik estetisk kraft som binder samman den enskilde individen med sin omvärld genom att sätta alla sinnen i rörelse.
Till alla er från oss tre - Sofi Hellborg, Sal Dibba og Kirsti Øibakken Pedersen i samarbete med Musik i Syd.

Debutalbum Kirsti Meiers

Den första skörden av Kirsti Meiers sånger. Stilmässigt någonstans mellan singersongwriter och stundom punkig folk,

Kirsti Meiers: Fender Rhodes, vokal, RC505 looper, orgel och röst
Gästmusiker: Sofi Hellborg, Saxofon
Sanna Martin: Cello
Komposition, arrangement, inspelning och mix Kirsti Meiers. Masterering Jens Lodén.