Om musik och musikterapi

MUSIK OCH VAD DEN GÖR VID OSS
Oavsett vilken roll musik spelar i ditt liv är det svårt att föreställa sig ett liv utan. En film utan. En högtid utan. En barndom utan. En ungdom utan. En dag utan. Vår förmåga att kommunicera, vårt verbala språk bygger på musik, våra första ordlösa dialoger som spädbarn bygger på musikalitet, musik är en stor del av vår identitet, vi har alltid haft rytmen med oss i kraft av vårt hjärtslag och när denna rytme stannar slutar vi andas. Det går inte att inte vara musikalisk. Musik är en del av att vara en levande människa - en del av vår biologi. Musik reglerar vår puls, kan sänka vårt blodtryck och stabilisera vår gång och musik även sitt eget dopaminsystem (signalsubstans för att reglera glädje och kreativitet). När vi sjunger ökar halten av oxytocin (“lugn och ro hormonet”) och halterna av testosteron, som stimulerar kroppens förmåga att reparera och bygga upp celler ökar. Musik kan sänka stressniveau, leta sig fram till borttappade minnen, därmed stärka känsla av identitet och samhörighet. Musik kan stimulera rörelser vid gångträning och hjälpa vid tal - flow vid språkrehabilitering.

Anledningen til allt detta är att musik påverkar många neurala nätverk i hjärnan -härunder nervsystemet, simultant . Både kognition (hur vi tänker), känslor och emotioner, minne, associationer och fysiologiska reaktioner (som tex puls, andning och blodtryck) påverkas av musik. Musiken påverkar oss alltså på många olika niveauer samtidigt.
Bläddra genom fliken med litteratur om du vill läsa på.

VARFÖR MUSIK I VÅRDEN?
Just för att musiken är så fundamental för oss människor, kan vi använda musik och olika element av musiken som ingång till att vara med dét, som behöver uppmärksamhet och omsorg, dét som är sjukt eller dysfunktionellt. Därför hör musikterapi hemma i medicinsk vård: neonatalavdelningar, barn- och ungdomsvård, cancervård, sorgarbete, rehabilitering, i psykoterapi, äldrevård, i psykiatrin, utbildning, i stresshanteringsprogram osv.

Musik i sig själv är ingen terapi men kan ha en terapeutisk effekt. Och fel användning av musik kan i vissa situationer vara skadande. Musikterapi är ingen alternativ behandlingsform. Men en integrativ behandlingsform som komplementerar bl.a. medicinsk vård.

Musikterapeuter har en 3-5 årig utbildning i musikterapi och har fått undervisning i såväl musik, härunder instrumentlära, sång, improvisationstekniker osv samt psykologi- och psykiatriundervisning, terapiteori, utvecklingspsykologi, musikpsykologi m.m . Utbildningen kräver egenterapi, praktik med handledning och löpande supervision, och specialisering vid masteruppsats.


 

Musik kan leta sig fram till borttappade minnen, därmed stärka känsla av identitet och samhörighet

 

Musik påverkar känslor och emotioner, minne, associationer samt fysiologiska reaktioner som puls, andning och blodtryck

Musikfortællinger på afdelingen2.jpeg

Musikberättelser för barn och unga i cytostatikabehandling

MICO, Music and Imagery in Child Oncology, är ett skandinaviskt forskningsprojekt, med syfte att undersöka receptiv musikterapi som ett effektivt icke-medicinskt supplement till att reducera biverkningar av kemoterapi hos barn med cancer i åldern 7-17år.

gim bild.png

Musikpsykoterapi
Guided Imagery and Music (GIM)

En receptiv musikpsykoterapimetod som bygger på den klassiska musikens förmåga att väcka minnen, fantasibilder, känslor och kroppsliga reaktioner. Dessa upplevelser utgör navet i det terapeutiska förändringsarbetet i kombination med samtal.

first day 24.10.18.jpg

Ljusgårdens Musik

Ljusgårdens Musik är ett pilotprojekt, som undersöker användningen av miljömusikterapi på Barn och Ungdomssjukhuset i Lund (BUS).
I samarbete med Lekterapin på BUS och under handledning av Musikterapeut Andrew Rossetti, The Louis Armstrong Center for Music and Medicine, NY. Välkommen att vara med i Ljusgården onsdagar kl 11-12 i Ljusgården.

TISDAGEN DEN 7. MAJ kl 13.30
INVIGNING AV NYTT PIANO SKÄNKT AV MUSIKBOJEN OCH YAMAHA SWEDEN.
TÅRTA SÅNG OCH MUSIK- KOM KOM!


thumb_IMG_4487_1024%252Bkopi.jpg
MISU0276.jpg
pic digital release .jpg

Musik & Mindfulness för sjukvårdspersonal

På børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet i København blev musikterapeut Catharina Messel bett om att utveckla ett verktyg för att motverka arbetsrelaterat stress hos personalen- ett ständigt ökande problem i dansk hälsovård. Svaret blev Metoden Musik & Mindfulness med aktiv musiklytning og visualisering. I metoden möts element från mindfulnessmetoden, (t.ex body-scan, uppmärksamhet på andning, och sansemodaliteter) och elemt från Guided Imagery and Music metoden (kontakt och regulering av känslor, kroppsförnimmelser och vitalitet samt fokus på att styrka inre ressurcer).

Musikföreställningen
”VARA HÄR”

”Vara här” är en musikalisk föreställning där dans, call respons, sång och lek, betonar värdet av att både lyssna på och samtala med varandra. De nyskrivna sångerna blandas med korta berättelser där vi berör olika teman om hur vi genom att ”vara här” – i rytm, harmoni och spänningar – kan visa respekt för varandra. Musiken är en unik estetisk kraft som binder samman den enskilde individen med sin omvärld genom att sätta alla sinnen i rörelse.

Debutalbum Kirsti Meiers

Den första skörden av Kirsti Meiers sånger. Stilmässigt någonstans mellan singersongwriter och stundom punkig folk,

Kirsti Meiers: Fender Rhodes, vokal, RC505 looper, orgel och röst
Gästmusiker: Sofi Hellborg, Saxofon
Sanna Martin: Cello
Komposition, arrangement, inspelning och mix Kirsti Meiers. Masterering Jens Lodén.