Om musik och musikterapi

MUSIK OCH VAD DEN GÖR VID OSS
Oavsett vilken roll musik spelar i ditt liv är det svårt att föreställa sig ett liv utan. En film utan. En högtid utan. En barndom utan. En ungdom utan. En dag utan. Vår förmåga att kommunicera, vårt verbala språk bygger på musik, våra första ordlösa dialoger som spädbarn bygger på musikalitet, musik är en stor del av vår identitet, vi har alltid haft rytmen med oss i kraft av vårt hjärtslag och när denna rytme stannar slutar vi andas. Det går inte att inte vara musikalisk. Musik är en del av att vara en levande människa - en del av vår biologi. Musik reglerar vår puls, kan sänka vårt blodtryck och stabilisera vår gång och musik även sitt eget dopaminsystem (signalsubstans för att reglera glädje och kreativitet). När vi sjunger ökar halten av oxytocin (“lugn och ro hormonet”) och halterna av testosteron, som stimulerar kroppens förmåga att reparera och bygga upp celler ökar. Musik kan sänka stressniveau, leta sig fram till borttappade minnen, därmed stärka känsla av identitet och samhörighet. Musik kan stimulera rörelser vid gångträning och hjälpa vid tal - flow vid språkrehabilitering.

Anledningen til allt detta är att musik påverkar många neurala nätverk i hjärnan -härunder nervsystemet, simultant . Både kognition (hur vi tänker), känslor och emotioner, minne, associationer och fysiologiska reaktioner (som tex puls, andning och blodtryck) påverkas av musik. Musiken påverkar oss alltså på många olika niveauer samtidigt.
Bläddra genom fliken med litteratur om du vill läsa på.

VARFÖR MUSIK I VÅRDEN?
Just för att musiken är så fundamental för oss människor, kan vi använda musik och olika element av musiken som ingång till att vara med dét, som behöver uppmärksamhet och omsorg, dét som är sjukt eller dysfunktionellt. Därför hör musikterapi hemma i medicinsk vård: neonatalavdelningar, barn- och ungdomsvård, cancervård, sorgarbete, rehabilitering, i psykoterapi, äldrevård, i psykiatrin, utbildning, i stresshanteringsprogram osv.

Musik i sig själv är ingen terapi men kan ha en terapeutisk effekt. Och fel användning av musik kan i vissa situationer vara skadande. Musikterapi är ingen alternativ behandlingsform. Men en integrativ behandlingsform som komplementerar bl.a. medicinsk vård.

Musikterapeuter har en 3-5 årig utbildning i musikterapi och har fått undervisning i såväl musik, härunder instrumentlära, sång, improvisationstekniker osv samt psykologi- och psykiatriundervisning, terapiteori, utvecklingspsykologi, musikpsykologi m.m . Utbildningen kräver egenterapi, praktik med handledning och löpande supervision, och specialisering vid masteruppsats.

 

Musik kan leta sig fram till borttappade minnen, därmed stärka känsla av identitet och samhörighet

Musik påverkar känslor och emotioner, minne, associationer samt fysiologiska reaktioner som puls, andning och blodtryck