MUSIKPSYKOTERAPI

gim bild

MUSIKTERAPI 

HITTA POTENTIAL OCH NYA VÄGER VIA MUSIKEN

med

BONNY METHOD

                                   OF GUIDED IMAGERY AND MUSIC

En receptiv musikterapimetod som bygger på den klassiska musikens förmåga att väcka minnen, fantasibilder, känslor och kroppsliga reaktioner. Dessa upplevelser utgör navet i det terapeutiska förändringsarbetet i kombination med samtal.

Metoden är utvecklat av Helen Bonny i början av 1970-talet och används i dag som en självständig psykoterapi – och själv-utvecklingsmetod världen över. Just nu pågår en skandinavisk efterutbildning i GIM metoden för redan utbildade musikterapeuter med masterutbildning i musikterapi. Utbildningen leds av bl.a. Lars Ole Bonde och Bolette Beck Daniels (DK), Margareta Wärja (SE) och Svein Fuglestad (NO), samtliga med doktorsavhandlingar inom användning av GIM metoden samt innehar många års klinisk erfarenhet.

Jag, som studerande på sista året av denna 3-stegs utbildning erbjuder nu rabatterade GIM sessioner där kontinuerlig uppgradering och handledning av leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare, Fil Dr Katarina Mårtensson Blom är integrerat.

Du, kanske har lust att gå nya vägar i ditt sätt att förhålla dig till världen och människor kring dig, få perspektiv på en situation som känns svårhanterlig eller fastlåst, eller helt enkelt behöver ett ”frirum”, där du kan släppa krav och prestation.
Du kanske har ett förhållande till musik – eller kanske inte. Det spelar ingen roll. Ej heller behöver du musikaliska förkunskaper, utan en önskan om att arbeta med musiklyssnande som verktyg i ett musikpsykoterapeutisk samarbete.

Viträffas alltid först till en prova-på-session, där jag berätter närmare om metoden och du kan testa hur det känns. Vanligtvis är förloppet så, att du väljer ett fokus för ditt arbete, därefter följer en kort avslappning och sedan sätter jag på musiken. Det kan kännas som en sorts ”dagdröm med assisterad musik”.
Min roll är att ge dig möjlighet för att låta musiken och dennas förlopp forma inre “bilder” (imagery) (kroppsförnimmelser, minnen, känslor, visuella bilder) i dig och samtidig fråga in till hur det känns för dig, så jag kan stödja dig i dina upplevelser med musiken. Jag noterar vad du upplever och till vilken musik. Dessa noter får du med dig. Efter musiken pratar vi om hur det kändes för dig och återkopplar till din valda tematik. Vi formar med andra ord en arbetsrelation med musiken som verktyg och det som händer mellan os stannar med mig. Jag har tystnadsplikt.

Praktiskt:En session tar ca 1,5-2 timmar. Jag har lokal i centrala Malmö. Jag pratar svenska, danska och engelska.

Jag ser fram emot att presentera dig för musikens otroliga möjligheter!