ABOUT

IMG_9747


 TILLDELADE STIPENDIER OCH STÖD

2015 KUR [Kulturrådets Samverkan med kompositör- bidrag] till komposition av musiken till barnpjäsen Vattenmamman. Uppsättning på Teater Sagohuset i Lund.
2014 Nya arrangörer Mentorsprogrammet, okt 2014 (ELEKTRA)
2014 Kulturstöd Malmö Stad 2014 (ELEKTRA)
2013 KUR [Kulturrådets Samverkan med kompositör- bidrag] till till komposition av musiken till uppsättningen af pjäsen Kirsten. I samarbete med Annika Jessen.  &  Teater Sagohuset i Lund
2013 Kulturstöd Malmö Stad 2013 ( ELEKTRA)
2012 Artist in Motion Stipendiet 2013 från RANK Riksorganisatio för nutida Konstmusik till turnéverksamhet med den interaktiva pianoinstallation COME PLAY WITH ME!
2011 Danmarks Radio Syngelystfonden för arbetet med skandinavisk språkprojekt för barn (SOS Sange Over Sundet)
2010 Nordisk Kulturfond för arbetet med skandinavisk språkprojekt för barn (SOS Sange Over Sundet)2010 Clara Lachmannstiftelsen för arbetet med skandinavisk språkprojekt för barn (SOS Sange Over Sundet)2009 Nordplus Nordisk ministerråds uddannelsspulje för arbetet med skandinavisk språkprojekt för barn (Sange Over Sundet)